2022. Július 22

meghívó
jelenléti ív
jegyzőkönyv
1.np
2.np
3.np
3 np mell szerk terv 1.
3 np mell szerk terv 2.
3 np mell szerk terv 3.
3 np mell szerk terv 4.
3 np mell szerk terv 5.
3 np mell szerk terv 6.
3 np mell TSZ 1
3 np mell TSZ 2
3 np rendelet előterjesztés
3.np rendelet mellékletei 1
3.np rendelet mellékletei 2.
Rendelet és határozat mutató
9/2022.
 
 
A Jászivány községben 2022. július 22. napján 10 órai kezdettel tartott
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, rendelet, határozat mutatója
 
 
 
6/2022. (VIII.04.) önkormányzati rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról
 
 
 
 
60/2022.(VII.22.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról.
 
 
61/2022. (VII.22.) határozata
A Gördülő Fejlesztési Tervről
 
 
62/2022. (VII.22.) határozata
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet 1.2.2.1. pontja szerinti „Települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” támogatási igény benyújtásáról
 
 
63/2022. (VII.22.) határozata
A Településszerkezeti Terv elfogadásáról
 
 
64/2022. (VII.22.) határozata
A 10 millió forintos tartalék felbontásáról
 

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László