Falugondnoki Szolgálat

Falugondnoki Szolgálatunk 2009. január 1 - től működik.
Feladatait  2016. január 1-től Kökény Gizella látja el.
E szolgáltatás nagy segítséget jelent mind a település lakossága,
mind  az önkormányzat számára. 
Telefon: 06-30/221-43-93


Segítségével számos rendezvényt bonyolítunk, a szállítást sokszor szintén falugondnokunk közreműködésével történik, mely célra a település egy kisbuszt is üzemeltet. 
 
A Falugondnoki Szolgáltatás alapfeladatai
 
1./Közreműködés a házi segítségnyújtásban
- hóeltakarítás, fűnyírás
- napi alapvető élelmiszerek beszerzése, helyben vagy más településen
- ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (gázpalack, villanykörte cseréje stb)
Igényelhetik mindazok, akik koruk/vagy egészségi állapotuk miatt rászorulók, és más nem gondoskodik róluk.

2./ Szociális, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás segítése
         - háziorvos értesítése szükség esetén
         - betegek háziorvoshoz szállítása
         - egészségügyi intézménybe járóbeteg szállítás
         - gyógyszeríratás
         - gyógyszer kiváltás
         - gyógyászati segédeszköz beszerzés
         - szűrővizsgálatokról értesítés és rászorulók szállítása
Igénybe vehetik: betegek, mozgáskorlátozottak, idősek, akik egészségi állapotuk miatt nehezen mozognak. Háziorvosi rendelésre hetente egyszer, egészségügyi intézménybe szállítás eseti jelleggel. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás szintén eseti jelleggel.
 
3./ Gyermekszállítás eseti jelleggel.
 
4./ Segítés a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében
         - a lakosságot érintő gondokat, a lakossági észrevételeket, felvetéseket, kérelmeket az önkormányzat felé tolmácsolni
         - az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, visszajelzéseket továbbítani.
Igénybe veheti a település lakossága és közösségei.
Célcsoport az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Nyugdíjas korúak szállítása esetenként
 
5./ Egyéb szolgáltatások
         - a tömegközlekedéshez való hozzájutás indokolt esetekben, összehangoltan az alapellátási feladatokkal.
 
Falugondnokunk elérhetősége:    57/448-148,
Kökény Gizella: 06-30/221-43-93

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László