Könyvtár


Elérhetőség:
5135 Jászivány, Fő út 4.
e-mail: ivanykonyv@freemail.hu
Tel.: 06 57 / 448 - 148;  Fax: 06 57 / 448-149 

Könyvtár vezetője:  Lóczi Melinda
 
Látogasson el elektronikus oldalunkra:
www.zounuk.hu/hu/jaszivany

Nyitvatartási ideje:   
hétfő:        14.30 - 18.30
kedd:        14.30 - 18.30
szerda:      Zárva
csütörtök: 14.30 - 18.30
péntek:     14.30 - 18.30
szombat:    10:00 - 13:00
 
 
Jászivány község önkormányzatának könyvtára
KÖNYVTÁR Információs és közösségi hely
 
*
A könyvtárhasználat feltételei és szabályai
*
NYITVA:              
                                       
               Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 14.30-18.30       
                                                         Szombat: 10.00-13.00
                       Szerdán és Vasárnap = ZÁRVA  
 
A könyvtár szolgáltatásai
 
 • A könyvtári szolgáltatásokat Községi Könyvtár Jászivány Fő út 4. szám alatt a következő nyitvatartási időben lehet igénybe venni.
 
 • A könyvtár szolgáltatása kiterjed a könyvek kölcsönzésére, azok, helyben való olvasására, a könyvtárközi kölcsönzésre, különféle könyvtári programok ingyenes igénybevételére, 2007. Szeptember 1.-től technikai eszközök használatára.
 • A könyvtár szabadpolcos rendszerben áll az olvasók rendelkezésére. Az olvasó által a polcról levett, de kölcsönözni nem szándékozott könyvet, más dokumentumot a munkaasztalon kell hagyni.
 • Internetes katalógus (CORVINA) segítségével lehet tájékozódni a könyvtári állományról a jaszivany@vfmk.hu weboldalon.
 • A könyvtár csoportos látogatókat is fogad, elsősorban helyi csoportokat: az óvodás-, iskoláskorú gyermekeket, az ifjúsági klub a nyugdíjas klub és civil szervezetek tagjait. A könyvtár vállalja, hogy más szervezetek, magánszemélyek által kért, az intézmény profiljának megfelelő szintű programok lebonyolítására helyet ad. Előzetes egyeztetés szükséges.
 • Három internetes hozzáférésű számítógép áll az olvasók rendelkezésére, valamint egy multifunkciós készülék mellyel nyomtatni, fénymásolni, szkennelni lehet laponként 20 Ft-ért. A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellet történhet.
 
Valamennyi könyvtári szolgáltatás ingyenes, viszont a kölcsönzés regisztrációhoz kötött!
 
Könyvek kölcsönzése
 
 • Ideje általában egy hónap, ez kérelemre 2x1 hétig meghosszabbítható.
 • A kevés könyvtári példányszám esetében ez az időpont kevesebb is lehet, de legalább 14 nap.
 • A kölcsönözhető dokumentumok száma legfeljebb 10 db lehet.
 • A nem kölcsönözhető dokumentumokat /egy példányban meglévő dokumentumok, lexikonok, kézikönyvek/ indokolt esetben, rövid időre például hétvégére, a könyvtárból el lehet vinni. à ZÁRÁSTÓL NYITÁSIG!
 • A helytörténeti dokumentumok minden esetben csak a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók.
 
Újságok, magazinok kölcsönzése
 
 • A friss kiadványok csak helyben olvashatók!
 • A régebbi számok kölcsönzési ideje egy hét, mely hasonlóan a könyvekhez ez is 2x1 hétig hosszabbítható meg. Legfeljebb 5 db vihető el egyszerre.
 
Kölcsönzési idő lejárta után kétszeri felszólítást kap az célszemély, ahol a második felszólítás ajánlott levélben történik.
 
Ha a felszólítások ellenére sem sikeres az intézmény jogainak érvényesítése, a könyvtár bírósági eljárást kezdeményezhet. A dokumentum árának megtérítésekor a mindenkori beszerzési ár az irányadó (másolatkészítés és köttetés, antikvár árbecslés).
 
A kölcsönzési határidő letelte után vissza nem hozott dokumentumok esetén, késedelmi díjat kell fizetni.
 
 A késedelmi díj mértéke
 • 10 Ft / nap / dokumentum plusz a postaköltség felszámolása.
 • Nem kölcsönözhető könyvek elvitele esetén a késedelmi díj: 500 Ft/ nap / dokumentum, plusz a postaköltség felszámolása.
 
TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
 
„A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet. A könyvtári számítógépeken illegális szoftverek használata, tiltott tartalmak böngészése és letöltése szigorúan tilos!
Aki bármely hasonlót megkísérel, jogi következményekkel számoljon, mely a következőket vonhatja maga után:
 
 • Internet-használati díj megfizetését = 200Ft./30 perc
 • Bekövetkezett károk megtérítését – továbbá az intézményből való eltiltást – végső esetben pedig hatósági eljárást!
 
A fenti szankciók elkerülése érdekében számítok mindenki együttműködésére!
 
Ha az olvasó a könyvtárhasználati szabályzatot megszegi, a könyvtáros ideiglenesen megvonhatja tőle a könyvtári szolgáltatás jogát.
Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában, és olvasói nyugalmában tartósan akadályozza, illetve zavarja, egészségét veszélyezteti.
Reklamáció esetén először a könyvtároshoz kell fordulni. Amennyiben a felmerülő probléma megoldása meghaladja a könyvtáros hatáskörét, átadja azt a fenntartó intézménynek.
 
A könyvtári szolgáltatások és eszközök bárki számára hozzáférhetőek, de nem sajátíthatók ki!
 
 
 
                                  Lóczi Melinda                                       könyvtáros

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László