2021. szeptember 6.

Meghívó
Jelenléti ív
Jegyzőkönyv

1.np
2.np
3.np
4.np

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
     JÁSZIVÁNY
Rendelet és határozat mutató
11/2021.
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 06. napján 15 órai kezdettel tartott soros nyílt ülése jegyzőkönyve, rendelet, határozat mutatója
 
 
6/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
59/2021. (IX.06.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról
 
60/2021. (IX.06.) határozata
A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítására tett előterjesztésről
 
61/2021. (IX.06.) határozata
A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítására tett előterjesztésről
 
62/2021. (IX.06.) határozata
A falugondnoki szolgálat működéséről szóló beszámolóról
 
63/2021. (IX.06.) határozata
Jászivány község teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközök véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról
 
64/2021. (IX.06.) határozata
Jászivány község teljes közigazgatási területre készülő Településrendezési Eszközei részeként elkészült környezeti értékelés elfogadásáról
 
65/2021. (IX.06.) határozata
A Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-vel kötött 3/2017. számú tervezési szerződés módosítása
66/2021. (IX.06.) határozata
A BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerben való részvételre
 
67/2021. (IX.06.) határozata
A Volán megkereséséről menetrend módosítás ügyében
 
68/2021. (IX.06.) határozata
A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről
 

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László