3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 Működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. Költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
3.3.1. Foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4, Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés

3.1.3   Egyéb ellenőrzés, vizsgálatok

2019. éves belső ellenőrzési jelentés

3.1.5. Működési statisztika

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019. évi összefoglaló adatai

Hatósági statisztika


3.2 Költségvetések beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3.  A költségvetés végrehajtása

Zárszámadás 2019.

Zárszámadás 2020.
 
 
 
3.3 Működés

3.3.1 Foglalkoztatottak

Letöltés

3.3.2 Támogatások
 2019.
2020.

3.3.3 Szerződések

Községi Önkormányzat
5135 Jászivány, Fő út 4.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (INFO tv.)1. melléklet III. Gazdálkodási adatok rendelkezései alapján:
 
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A következő linken megtalálható az 5 millió feletti szerződések táblázata:Öt millió forint feletti szerződések

5 Millió forint feletti szerződések
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
         
           2020.
           2021.
      
3.3.7 Közbeszerzés

Eljárás címe:

Épület energetikai fejlesztések Jászivány településen.

Eljárást megindító felhívás, közbeszerzés dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

http://siteice.com/uploads/users_files/afad-jaszivany-energetika.rar

Bontási jegyzőkönyv és a felkért gazdasági szereplőkre vonatkozó iratok

Bontási és jelenléti ív

Felkért gazdasági szereplők
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERVEI:

    2014. évi közbeszerzési terve

      2015  évi közbeszerzési terve

2016. évi közbeszerzési terve

2017. évi közbeszerzési terve

2018. évi közbeszerzési terve

2019. évi közbeszerzési terve


2020. évi közbeszerzési terveEzen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László