3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 Működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. Költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
3.3.1. Foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4, Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés

3.1.3   Egyéb ellenőrzés, vizsgálatok

2019. éves belső ellenőrzési jelentés

3.1.5. Működési statisztika

Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019. évi összefoglaló adatai

Hatósági statisztika


3.2 Költségvetések beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3.  A költségvetés végrehajtása

Zárszámadás 2019.

Zárszámadás 2020.
 
 
 
3.3 Működés

3.3.1 Foglalkoztatottak

Letöltés

3.3.2 Támogatások
 2019.
2020.

3.3.3 Szerződések

Községi Önkormányzat
5135 Jászivány, Fő út 4.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (INFO tv.)1. melléklet III. Gazdálkodási adatok rendelkezései alapján:
 
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A következő linken megtalálható az 5 millió feletti szerződések táblázata:


5 millió Ft feletti szerződések 2022.

Községi Önkormányzat
5135 Jászivány, Fő út 4.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (INFO tv.)1. melléklet III. Gazdálkodási adatok rendelkezései alapján:
 
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
Szerződő intéz-mény Szerződő fél Szerződés típusa Szerződés kötés dátuma Szerződés tárgya Teljesítés ideje Szerződés értéke (Ft, áfa nélkül)
Községi Önk. Jászivány Jászapáti Városüze-meltető KFT beruházá-si 2012.11.08 vízi közmű beruházás 2012.11.12. és 2012.12.27. 10.650.000
Községi Önk. Jászivány MASTER RIDE Kft Besenyő-telek felújítási 2014.12.12 Köves út aszfalt burkola-tának felújítása 2014.12.18. 5.118.110
Községi Önk. Jászivány Aito-Fort Kft Budapest beruházá-si 2015.08.17 tanyagond-noki autó beszerzés 2016.09.23. 6.832.244
Községi Önkormányzat Jászivány PE-DA KER Kft. vállalko-zói 2016.11.28 Köves út felújítása 2016.12.09. 5.118.110
Községi Önkormányzat Jászivány PE-DA KER Kft. vállalko-zói 2017.07.10 Belterületi út és járda felújítás 2017.10.05 11.803.420
Községi Önkormányzat Jászivány Szilák és Fia Épszolgker KFT vállalko-zói 2018.01.03 Önkor-mányzati épületek energetikai korszerűsítése 2018.05.09 25.846.409
Községi Önkormányzat Jászivány Jászivány Fejlesztési KFT megbízási 2018.05.25. Projektnyi-tó és záró konferen-cia és egyéb rendezvé-nyek szervezése 2018.05.24-2020.12.31. 5.314.961
Községi Önkor-mányzat Jászivány PE-DA_KER Kft vállalko-zási 2019.06.15 Termelői piac építése Jásziványon 2019.09.30 17.913.386
Községi Önkor-mányzat Jászivány Szilák és Fia Épszolgker. Kft vállalko-zási 2019.08.30 Túrizmus fejlesztése Jász-iványon 2020.02.28. 16.599.845
Községi Önkor-mányzat Jászivány Jászmetál 2000 Kft. vállalko-zási 2021.03.29 Művelő-dési Ház fűtéskorszerűsítése 2021.05.31 6.220.940
Községi Önkor-mányzat Jászivány PE-DA KER. Kft. vállalko-zási 2022.03.17. Jászivány, Császár útja 540 m-es szakasza útalappal való ellátása befejezési határidő: 2022.10.31 22.756.150
Községi Önkor-mányzat Jászivány Royal Marine Kft. szállítói 2022.05.04 fűnyíró traktor, seprőgép, ágaprító, műtrágyaszóró, vonólap beszerzése 2022.08.24. 7.331.000
Községi Önkor-mányzat Jászivány Alföld Autóház Kft. szállítási 2022.05.05 Ford Custom falugondnoki autó beszerzés   12.920.0472
 


Öt millió forint feletti szerződések

5 Millió forint feletti szerződések

3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
         
           2020.
           2021.
      
3.3.7 Közbeszerzés

Eljárás címe:

Épület energetikai fejlesztések Jászivány településen.

Eljárást megindító felhívás, közbeszerzés dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

http://siteice.com/uploads/users_files/afad-jaszivany-energetika.rar

Bontási jegyzőkönyv és a felkért gazdasági szereplőkre vonatkozó iratok

Bontási és jelenléti ív

Felkért gazdasági szereplők
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERVEI:

    2014. évi közbeszerzési terve

      2015  évi közbeszerzési terve

2016. évi közbeszerzési terve

2017. évi közbeszerzési terve

2018. évi közbeszerzési terve

2019. évi közbeszerzési terve


2020. évi közbeszerzési terveEzen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László