3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4 Működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. Költségvetés végrehajtása

3.3 Működés
3.3.1. Foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4, Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzés


3.1 Iktatott ügyiratok száma
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.3.2 Költségvetések beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!
 
3.3 Működés
3.3.1 Foglalkoztatottak
3.3.2 Támogatások
        Civil szervezeteknek

3.3.3 Szerződések

Községi Önkormányzat
5135 Jászivány, Fő út 4.
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (INFO tv.)1. melléklet III. Gazdálkodási adatok rendelkezései alapján:
 
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

Szerződések 5 millió ft felett
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

3.3.4 Koncessziók
3.3.5 Egyéb kifizetések
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
          Falunap
          Falugondnoki autóbusz
   
3.3.7 Közbeszerzés

Eljárás címe:

Épület energetikai fejlesztések Jászivány településen.

Eljárást megindító felhívás, közbeszerzés dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

http://siteice.com/uploads/users_files/afad-jaszivany-energetika.rar

Bontási jegyzőkönyv és a felkért gazdasági szereplőkre vonatkozó iratok

Bontási és jelenléti ív

Felkért gazdasági szereplők
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI TERVEI:

    2014. évi közbeszerzési terve

      2015  évi közbeszerzési terve

2016. évi közbeszerzési terve

2017. évi közbeszerzési terve

2018. évi közbeszerzési terve

2019. évi közbeszerzési terve


2020. évi közbeszerzési terveEzen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2016. december 31.-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.

Éves stat összegzés ---

 Megvalósult közbeszerzési  tervek ---


 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László