12. 13/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatásáról

 

 

 

 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének

13/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatásáról

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 51.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

 

A rendelet hatálya Jászivány község közigazgatási területén az alábbi utcákra terjed ki:

a) Felszabadulás utca

 

2.§

 

Jászivány  község Önkormányzatának képviselőtestülete Jászivány község közigazgatási területén lévő

a)      Felszabadulás utat TURUL utca névre 

 

nevezi át.

 

3.§

 

Ez a rendelet 2013. XI. 21-én lép hatályba.

 

4.§

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 13-i ülésén.

 

 

 Tari András                                                                           Márkus Erika

polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül:

Jászivány, 2013. 11. 20.

 

 

 

 (c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László