Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018 (II.21..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. §


A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét                                                                               157 986            ezer Ft-ban,
ezen belül:
 • a felhalmozási célú bevételt                                                102 441             ezer Ft-ban,
 • a felhalmozási célú kiadást                                                 101 006              ezer Ft-ban,
ebből:
 • a beruházások összegét                                                        20 673              ezer Ft-ban,
 • a felújítások összegét                                                            79 733              ezer Ft-ban,
 • a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét                       600              ezer Ft-ban,
 • kölcsön                                                                                            0              ezer Ft-ban,
 • felhalmozási célú céltartalék                                                           0              ezer Ft-ban,
 
 • a működési célú bevételt                                                        55 545             ezer Ft-ban,
 
 • a működési célú kiadásokat                                                    56 980             ezer Ft-ban,
ebből:
 • a személyi jellegű kiadásokat                                                  25 222             ezer Ft-ban,
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                                            3 940             ezer Ft-ban,
 • a dologi jellegű kiadásokat                                                       19 760             ezer Ft-ban,
 • a speciális célú támogatásokat                                                  4 912             ezer Ft-ban,
 • ellátottak juttatása                                                                      3 146             ezer Ft-ban,
 • általános tartalék                                                                              0              ezer Ft-ban,
 • céltartalék                                                                                         0              ezer Ft-ban,
                                                                    
 • a költségvetési létszámkeretet                                                       15              főben
állapítja meg.

2.§

A rendelet 11.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 0 ezer Ft általános,  0 ezer Ft céltartalékkal  hagyja jóvá.

3.§

A rendelet 1, 2, 3, 5,4, 6, 7, 8, 9, 15 mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 15 mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. február 6-i ülésén.


Tari András  sk.                                                                                                                  Márkus Erika   sk.
polgármester                                                                                                                               jegyző

A kivonat hiteléül:

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került    2018.   év          II.      hó        21.    nap.


                                                                                                                                                Márkus  Erika
                                                                                                                                                       jegyző

Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 54 KB
2. sz. mell. 46.5 KB
3. sz. mell. 26 KB
3. sz.. mell. 23 KB
4. sz. mell. 26 KB
5. sz. mell. 14.61 KB
6. sz. mell. 13.98 KB
7. sz. mell. 14.92 KB
8. sz. mell. 13.75 KB
9. sz. mell. 26.5 KB
15. sz. mell. 36 KB


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László