2014. február 12.

 
 
Jegyzőkönyv
 
 
 
 
Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014.február 12-én 15 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről.
 
Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány
 
 
Jelen vannak:  Tari András                            polgármester
Bugyiné Kökény Gizella       képviselő
Csontos Zoltánné                   képviselő
Kálmán Miklós                      képviselő
Szabadosi Katalin                  képviselő
 
                                   Márkus Erika jegyző
 
 
Tari András: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a testület tagjai jelen vannak, a testület határozatképes. Van-e interpellációs felvetés? Amennyiben nincs, ismertetem a képviselőtestület ülésének napirendi pontjait, és elfogadásra javasolom.
 
1.) napirendi pont:      Maci Óvoda támogatási kérelme
                                             Előterjesztés írásban mellékleve
                                             Előadó: Tari András polgármester
2.) napirendi pont:      Iványháza Vegyeskereskedés kérelme
                                             Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Aki egyetért a napirendi pontok meghatározásával, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan öt igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2014.(II. 12.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatokat megtárgyalásra elfogadta.
 
Határozatról:
1./ Tari András polgármester
2./ Márkus Erika jegyző
- értesül.
 
 
1.) napirendi pont:      Maci Óvoda kérelméről
                                               Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: Levélben keresett meg bennünket a Maci óvoda Jászberényből, hogy egy fő sajátos nevelésű gyermek részére a 150.000,- Ft-ot támogatást utaljunk át. Én egy kicsit magasnak találom az összeget. A pénzmaradványunk terhére tudjuk támogatni.
Bugyiné Kökény Gizella: Tavalyelőtt év végén hasonló összeget kértek tőlünk.
Kálmán Miklós: Szerintem kell adni valamennyit, csak kevesebb összeget, mint amennyi a kérelemben szerepel. Úgy tudom nyolcvanezer forintot adtunk, Én most is ezt az összeget javaslom.
Tari András: Rendben, van-e más javaslat? Amennyiben nincs, és elfogadja a testület a javaslatot, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadjuk.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
16/2014.(II. 12.) határozata
Támogatás biztosítása a Jászberényi Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola részére
 
Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 80.000,- Ft azaz nyolcvanezer forint támogatást biztosít a jászberényi Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola részére, Jászivány településen lakó sajátos nevelési igényű gyermek ellátása, fejlesztése céljára.
 
A határozatról
1.) Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola Jászberény
2.) Tari András polgármester helyben
3.) Márkus Erika jegyző helyben
4.) Pénzügy, Jászszentandrás
- értesülnek.
 
 
 
2.) napirendi pont:      Iványháza Vegyeskereskedés kérelme
                                             Előadó: Tari András polgármester
 
Tari András: A boltunk on-line pénztárgép beállítására kötelezett, megérkezett üzletünkbe, bekötötték. Urbánnénak a bérét utalja a munkaügyi központ, de az egy hónappal később érkezik meg, az árufrissítésre kellene valamennyit költenünk. Szabadosi Katikával átnéztük a kínálatot, és úgy gondoltuk, hogy egyszerű kézi szerszámok, konyhai eszközök apróbb ruhaneműk, műanyag termékek, játékok, még ezzel bővítenénk a választékot. Sokan járnak már ide, és úgy látom, hogy az árukínálat bővülése fontos lenne. Tudom, hogy év elején még a vásárlási kedv nem nagy, de jön a tavasz, és minden lehetőséget meg kell ragadni.
Bugyiné Kökény Gizella: Így van, a január, de még a február sem hoz nagyobb bevételt a boltnak. Legyenek harisnyák, zoknik, apróbb játékok.
Szabadosi Katalin: Szerintem jó ötlet ilyenképpen az árukészletet bővíteni, tudjuk hogy van a boltban az a valami amire szükségünk van, nem kell messzebb menni érte, mindenkinek megéri, időt takarít meg vele. Egy sarkot kialakítottunk ahová az új árut rakjuk, sokkal mutatósabb lesz a bolt.
Tati András: Ha ezután sem fog jobban működni, kiadjuk vállalkozónak. Úgy gondoltam, most adunk a pénztárgépre kétszázezer forintot, és még egyszer kétszázezer forintot szánnánk az árufrissítésre. Egyetért-e a képviselőtestület a javaslattal? Megállapítom hogy 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk.
 
 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2014.(II. 12.) határozata
Jászivány Fejlesztési Kft részére tagi kölcsön biztosítása
 
- Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászivány Fejlesztési Kft részére 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt.
 
- A Jászivány Fejlesztési Kft részére átadott kamatmentes tagi kölcsön visszafizetési határideje 10 év.
 
Felelős: Tari András polgármester
 
A határozatról:
1.) Kökény Anikó Jászivány Fejlesztési Kft ügyvezető igazgatója
2.) Tari András polgármester
3.) Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya
- értesülnek.
 
 
 
Több kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.
 
 
 
 
 
                         Tari András                                                              Márkus Erika
                        polgármester                                                                   jegyző


Meghívó

Mutató

Jelenléti ív

1. napirendi pont
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László