2022.szeptember 29

Meghívó
jelenléti ív
jegyzőkönyv
1.np
2.np
3.np
4.np
5.np

Rendelet és határozat mutató
10/2022.
 
 
A Jászivány községben 2022. szeptember 29. napján 14 órai kezdettel tartott
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, rendelet, határozat mutatója
 
 
6/2022 (X.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
7/2022 (X.14.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2021 (V.14.) PM önkormányzati rendelet módosításáról
 
68/2022. (IX.29.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról.
 
69/2022. (IX.29.) határozata
A Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének I. félévi módosítására tett előterjesztésről.
 
70/2022. (IX.29.) határozata
A Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetésének I. félévi módosítására tett előterjesztésről.
 
71/2022. (IX.29.) határozata
A falugondnoki szolgálat működéséről szóló beszámolóról
 
72/2022. (IX.29.) határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez való csatlakozásról
 
73/2022. (IX.29.) határozata
A települési vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó Intézkedési tervre
 
74/2022. (IX.29.) határozata
A fairtással kapcsolatban.
 
75/2022. (IX.29.) határozata
A Jásziványi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő föld használatáról
 
76/2022. (IX.29.) határozata
A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László