2022. Június 27.

meghívó
jelenléti ív
jegyzőkönyv
1.np
2.np
3.np
4.np
5.np
6.np
7.np
Rendelet és határozat mutató
8/2022.
 
 
A Jászivány községben 2022. június 27. napján 14 órai kezdettel tartott
nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, rendelet, határozat mutatója
 
49/2022. (VI.27.) határozata
Az ülés napirendi pontjának elfogadásáról.
 
50/2022. (VI.27.) határozata
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
 
51/2022. (VI.27.) határozata
A Jásziványi Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
 
52/2022. (VI.27.) határozata
A Jásziványért Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
 
53/2022. (VI.27.) határozata
A Jásziványért Egyesület többlettámogatási kérelméről
 
54/2022. (VI.27.) határozata
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont alapján „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” támogatási igény benyújtására
 
55/2022. (VI.27.) határozata
Az önkormányzat Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottsága új tagjának megválasztásáról
 
56/2022. (VI.27.) határozata
Könyvtáros munkakör pályázati kiírására
 
57/2022. (VI.27.) határozata
A Kéményseprőipari Kft-vel kötött megállapodás felmondásáról
 
58/2022. (VI.27.) határozata
Szerződéskötés a Ballakémény – Deák Krisztián e.v.-val
 
59/2022. (VI.27.) határozata
Az IXW-934 forgalmi rendszámú kisbusz értékesítéséről
 


 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László