2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3  Közszolgáltatások
2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok -
2.6  Döntéshozatal, ülések
2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8  Pályázatok

2.9  Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése
2.11 Közzétételi listák


2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és működési szabályzat


2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   Pénzügyi csoport:
Feladatok és ügyintézés:  
 • költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
 • előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
 • gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
 • állami normatíva igénylése, elszámolása
 • különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások
 • időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA - bevallás készítése
 • civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
 • útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
 • első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.
Ügyintézők:
Csikós Emese:  - pénztári kifizetések, segélyek, támogatások  
               
Kiss Tamásné :  - Közműfejlesztési támogatások kezelése

Csikós Erzsébet: - gazdaság vezető

Nagy Gábor: - könyvelő

Katona Szilvia:  
 • idegentartozások behajtása
 • idegenforgalmi adó (bevallás, nyomtatvány)
 • magánszemélyek kommunális adója (bevallás, változásbejelentő)
 • adóigazolás (illetékmentes)
 • építményadó ( bevallás nyomtatvány)
 • működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • zenés-táncos rendezvények bejelentése
 • talajterhelési díj (bevallás)
 
Csoszorné Rédei Gabriella:
 • bérleti szerződések
 • önadózó bejelentkezés Önkormányzati adóhatósághoz
 • adóvisszatérítési nyilatkozat
 • gépjárműadó mentességhez (kérelem nyomtatvány)
 • iparűzési adó (bevallási nyomtatvány)
 • kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó jármű székhely,telephely igazolás kiadása tárgyévben
 • adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)
Igazgatási Csoport:
Bártfai Katalin:
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény(kérelem nyomtatvány,jövedelm igazolás,tanulói-hallgatói jogviszonyról igazolás)
 • névváltoztatás(kérelem,illetékbélyeg 5000.-Ft)
 • hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok)
 • családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozat,személyi igazolvány,lakcímkártya,szakorvosi igazolás)
 • tankönyvtámogatás(tanulói jogviszony igazolása)
 • anyakönyvi kivonat(kérelem,illetékbélyeg 2000.-Ft)
 • hatósági bizonyítvány(kérelem,nyilatkozat,3000.-Ft-os illetékbélyeg)
 • étkeztetés,házi segítségnyújtás(kérelem,orvosi igazolás,jövedelem igazolás)
 • Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
 • méhészet (bejelentőlap)
 • első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
 
 • Blaskó - Szabari Lili:  
 • birtokháborítás (illeték 3000.-)
 • fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
 • közterülethasználat (kérelem)
 • telepengedély(kérelem nyomtatvány)
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 • Germán Judit jegyző:
 •               - Birtokháborítás
 
 • Jásziványi Kirendeltség:
 • Balla -Tajti Ivett
 • adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)
 • hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok,
 • temetési segély (temetési számlák, jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat)
 • családi jogállás rendezése
 • fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
 • méhészet (bejelentőlap)
 • Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
 • rendszeres és rendkívüli települési támogatás(kérelem nyomtatvány,számlák,jövedelem igazolás)
 • letelepedési támogatás (kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
 
 •  
 • Nyár
 • Tél
 • alkalmanként üzleti célra                 
 • 20.000.- Ft
 • 20.000.- Ft+ rezsi
 • Egyéb célra              
 • 1.000.- Ft / óra
 • 1.000.- / óra+ rezsi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 • 2.3  Közszolgáltatások
 •  
 •  
 • a) Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja:
 •  
 • Családi, egyéb rendezvény:                  20.000.- Ft /nap  téli időszakban +rezsi
 •  
 • (b) Könyvtár beiratkozási díj:
 •                 - ingyenes
 •  
 • Jászivány község önkormányzatának könyvtára
 • KÖNYVTÁR Információs és közösségi hely  DJP PONT
 •  
 • *
 • A könyvtárhasználat feltételei és szabályai
 • *
 • NYITVA:              
 •                 Hétfő, Kedd Szerda, 8:00 - 12:00                      
 •               Csütörtök, Péntek:  13:00-17.00       
 •                 Szombat, Vasárnap : ZÁRVA
 •                 
 • Elérhetőség: ivanykonyv@freemail.hu                     jaszivany@vfmk.hu
 •  
 •  
 • A könyvtár szolgáltatásai
 •  
 • A könyvtári szolgáltatásokat Községi Könyvtár Jászivány Fő út 4. szám alatt a következő nyitvatartási időben lehet igénybe venni.
 •  
 • A könyvtár szolgáltatása kiterjed a könyvek kölcsönzésére, azok, helyben való olvasására, a könyvtárközi kölcsönzésre, különféle könyvtári programok ingyenes igénybevételére, 2007. Szeptember 1.-től technikai eszközök használatára.
 • A könyvtár szabadpolcos rendszerben áll az olvasók rendelkezésére. Az olvasó által a polcról levett, de kölcsönözni nem szándékozott könyvet, más dokumentumot a munkaasztalon kell hagyni.
 • Internetes katalógus (CORVINA) segítségével lehet tájékozódni a könyvtári állományról a jaszivany@vfmk.hu weboldalon.
 • A könyvtár csoportos látogatókat is fogad, elsősorban helyi csoportokat: az óvodás-, iskoláskorú gyermekeket, az ifjúsági klub a nyugdíjas klub és civil szervezetek tagjait. A könyvtár vállalja, hogy más szervezetek, magánszemélyek által kért, az intézmény profiljának megfelelő szintű programok lebonyolítására helyet ad. Előzetes egyeztetés szükséges.
 • Három internetes hozzáférésű számítógép áll az olvasók rendelkezésére, valamint egy multifunkciós készülék mellyel nyomtatni, fénymásolni, szkennelni lehet laponként 20 Ft-ért. A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellet történhet.
 •  
 • Valamennyi könyvtári szolgáltatás ingyenes, viszont a kölcsönzés regisztrációhoz kötött!
 •  
 • Könyvek kölcsönzése
 •  
 • Ideje általában egy hónap, ez kérelemre 2x1 hétig meghosszabbítható.
 • A kevés könyvtári példányszám esetében ez az időpont kevesebb is lehet, de legalább 14 nap.
 • A kölcsönözhető dokumentumok száma legfeljebb 10 db lehet.
 • A nem kölcsönözhető dokumentumokat /egy példányban meglévő dokumentumok, lexikonok, kézikönyvek/ indokolt esetben, rövid időre például hétvégére, a könyvtárból el lehet vinni. à ZÁRÁSTÓL NYITÁSIG!
 • A helytörténeti dokumentumok minden esetben csak a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók.
 •  
 • Újságok, magazinok kölcsönzése
 •  
 • A friss kiadványok csak helyben olvashatók!
 • A régebbi számok kölcsönzési ideje egy hét, mely hasonlóan a könyvekhez ez is 2x1 hétig hosszabbítható meg. Legfeljebb 5 db vihető el egyszerre.
 •  
 • Kölcsönzési idő lejárta után kétszeri felszólítást kap az célszemély, ahol a második felszólítás ajánlott levélben történik.
 •  
 • Ha a felszólítások ellenére sem sikeres az intézmény jogainak érvényesítése, a könyvtár bírósági eljárást kezdeményezhet. A dokumentum árának megtérítésekor a mindenkori beszerzési ár az irányadó (másolatkészítés és köttetés, antikvár árbecslés).
 •  
 • A kölcsönzési határidő letelte után vissza nem hozott dokumentumok esetén, késedelmi díjat kell fizetni.
 •  
 •  A késedelmi díj mértéke
 • 10 Ft / nap / dokumentum plusz a postaköltség felszámolása.
 • Nem kölcsönözhető könyvek elvitele esetén a késedelmi díj: 500 Ft/ nap / dokumentum, plusz a postaköltség felszámolása.
 •  
 • TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
 •  
 • „A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet. A könyvtári számítógépeken illegális szoftverek használata, tiltott tartalmak böngészése és letöltése szigorúan tilos!
 • Aki bármely hasonlót megkísérel, jogi következményekkel számoljon, mely a következőket vonhatja maga után:
 •  
 • Internet-használati díj megfizetését = 200Ft./30 perc
 • Bekövetkezett károk megtérítését – továbbá az intézményből való eltiltást – végső esetben pedig hatósági eljárást!
 •  
 • A fenti szankciók elkerülése érdekében számítok mindenki együttműködésére!
 •  
 • Ha az olvasó a könyvtárhasználati szabályzatot megszegi, a könyvtáros ideiglenesen megvonhatja tőle a könyvtári szolgáltatás jogát.
 • Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában, és olvasói nyugalmában tartósan akadályozza, illetve zavarja, egészségét veszélyezteti.
 • Reklamáció esetén először a könyvtároshoz kell fordulni. Amennyiben a felmerülő probléma megoldása meghaladja a könyvtáros hatáskörét, átadja azt a fenntartó intézménynek.
 •  
 • A könyvtári szolgáltatások és eszközök bárki számára hozzáférhetőek, de nem sajátíthatók ki!
 •  
 •  
 •  
 •                                          Nagy-Péterné Tóth Angelika                                                       könyvtáros
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Települési szilárd és folyékony hulladék szállítás szolgáltatás díjai:
 •  
 • Szilárd hulladék szállítás:
 • Jászivány község Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A hulladékgazdálkodással, közszolgáltatással kapcsolatos feladat-és hatáskört, a társulási megállapodásban foglaltak alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás látja el.
 • A Társulás – a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával megbízza:
 • a) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t ( Jásztelek hrsz: 091/5) a hulladék elhelyezési, szelektív hulladékgyűjtési, ártalmatlanítási feladatainak ellátására
 • b) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-t (  Jászberény Lehel Vezér tér 18 a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására
 • bb) Jászapáti Városüzemeltető Kft (Jászapáti Gyöngyvirág u. 11) hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására alkalmazott alvállalkozó.
 • Szállítási díja: 3680.-Ft (negyedéves)
 • Hulladék elvitel:minden héten csütörtökönként
 • Városüzemeltető Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.
 • Regio-Kom Kft. 5141. Jásztelek, Hrsz 90/2.
 • Regio-Kom Térségi Hukkadékszállítási Kft. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
 • A többlethulladék elszállítására, ártalmatlanítására igénybe vehető matricás fóliazsákok
 • díja: 205 Ft / db
 • A Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladék átvételi díja:
 • bontási törmelék:        1,30 Ft/kg+ÁFA
 • komposztálható anyag:     2,10 Ft/kg+Áfa
 • lakossági(kommunális) hulladék 6 Ft/kg+ÁFA
 • A Regionális Hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított:
 • építési, bontási hulladék negyedévente 500 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető
 • lakossági (kommunális) és komposztálható hulladék negyedévente 200 kg-ig, veszélyes hulladék évente 10 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető.
 • elektromos és elektronikai hulladékokból évente a háztartásokban előfordulók közül 1-1 db térítésmentesen elhelyezhető
 • Közületi hulladék lerakási díja: 1220 Ft/m3+ÁFA
 •  
 • Folyékony hulladék szállítás:
 •  
 • Jászivány Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését helyi közszolgáltatás útján látja el. A kötelezett közszolgáltató Jászszentandrás község közigazgatási területén Káplár Attila egyéni vállalkozó lakcím: 5130 Jászapáti Nyírfa u. 3. 2017 március 1-től  2027. másrcius 1-ig.
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének legmagasabb egységnyi díja 3800 Ft+Áfa/m3.
 • A legkisebb számlázható mennyiség 4 m3, a közszolgáltató a 4 m3 alatti mért mennyiség esetében is a 4m3-hez tartozó díjtételt számláz.
 •  
 • Ivóvíz, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás szolgáltató:
 •   közületi díjak, ívóvíz: 220.-Ft+Áfa
 •   közületi szennyvíz: 484.-Ft+Áfa
 •  
 •  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
 •  Tel.: +36 56 422 522
 •  
 •  
 •  
 • 2.4  A szerv nyilvántartásai
 • letöltés
 • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró adatai
 • Információátadási szabályzat
 •  
 • szerv nyilvántartásai
 •  
 • 2.5  Nyilvános kiadványok -
 •  
 •  
 • 2.6  Döntéshozatal, ülések
 •  
 • letöltés
 •  
 • Testületi jegyzőkönyvek
 •  
 • 2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 • Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
 •  
 • SZMSZ
 •  
 •  
 • A képviselőtestület éves munkaterve
 •  
 • Munkaterv
 •  
 • Munkaterv 2016.
 • Munkaterv 2017.
 • Munkaterv 2018.
 •  
 • Munkaterv 2020.
 •  
 • Önkormányzati rendeletek: 
 •  
 • Rendeletek mappában
 •  
 • 2.8  Pályázatok
 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 • 2.9  Hirdetmények
 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 • 2.10 Közérdekű adatok igénylése
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Igazgatási Csoport
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 • 5135. Jászivány, Fő út 4. Tel.:57/448-148 , jaszivany(kukac)gmail.com
 • Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Germán Judit
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: ------------
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: -----
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 • 2.11 Közzétételi listák
 •  
 • https://www.jaszszentandras.hu/node/217


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László