2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3  Közszolgáltatások
2.4  A szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok -
2.6  Döntéshozatal, ülések
2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8  Pályázatok

2.9  Hirdetmények
2.10 Közérdekű adatok igénylése
2.11 Közzétételi listák


2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 Szervezeti és Működési Szabályzat


2.2  A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Pénzügyi csoport:
 
Feladatok és ügyintézés:   
költségvetési rendelet, féléves és éves beszámoló előkészítése a Magyar Államkincstár és a Képviselőtestület felé,
előterjesztések készítése a Testületi ülésekre,
gazdálkodás pénzügyi zavartalanságának biztosítása, előirányzat felhasználás és pénzeszközök alakulásának nyomon követése,
állami normatíva igénylése, elszámolása
különféle pályázatokon elnyert pénzeszközök lehívása, azzal történő elszámolások
időszaki beszámolók, jelentések készítése, egyéb bevallások pl. ÁFA-bevallás készítése
civil szervezeteknek Képviselőtestület által jóváhagyott pénzösszeg kiutalása, egyéb pénzügyi tranzakciók,
útépítő közösségek létrejöttének segítése, útépítéssel kapcsolatos pályázatok benyújtása, szerződéskötések előkészítése,
első lakáshoz jutók támogatásának kiutalásának előkészítése, a visszatörlesztett összegek nyomon követése, ezzel kapcsolatos kintlévőségek behajtása.


 
Ügyintézők:
Csikós Emese:  - pénztári kifizetések, segélyek, támogatások                  
Mihályiné Keresztesi Anett:  - Közműfejlesztési támogatások kezelése
Csikós Erzsébet: - gazdaság vezető
Katona Szilvia:  
vagyon és adó igazolás
idegentartozások behajtása
idegenforgalmi adó
magánszemélyek kommunális adója (bevallás, adásvételi szerződés, változásbejelentő)
törlés, méltányossági iratok
talajterhelési díj (bevallás)
 
Csoszorné Rédei Gabriella:
bérleti szerződések
gépjárműadó (bevallási nyomtatvány, orvosi szakvélemény, kérelem nyomtatvány)
iparűzési adó (bevallási nyomtatvány)
adóigazolás (kérelem , 3000 ft illeték)
 
Igazgatási Csoport:

Bártfai Tímea:
adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)
hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok,
temetési segély (temetési számlák, jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat)
rendszeres szociális segély aktív korú (kérelem nyomtatvány, munkaügyi kp. Igazolása, jövedelemigazolás, bizonyítványok)
családi jogállás rendezése
tankönyvtámogatás(tanulói jogviszony igazolása)
 
Germán Judit:
birtokháborítás (illeték 2200.-)
fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
méhészet (bejelentőlap)
közterülethasználat (kérelem)
Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
működési engedélyek (kérelem, cégkivonat, üzlethelyiség használatára jogosító irat)
fizető vendéglátással kapcsolatos ügyek
átmeneti segély(kérelem nyomtatvány,számlák,jövedelem igazolás)
rendszeres szociális segély(egészségkárosodott,formanyomtatvány)
első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
méltányossági közgyógyellátás(kérelem nyomtatvány,háziorvosi boríték,jövedelemigazolás)
lakásfenntartási támogatás(kérelem nyomtatvány,jövedelemigazolás)
 
 
Jásziványi Kirendeltség:
 
Berente Szilvia
adó és értékbizonyítvány (kérelem nyomtatvány, tulajdoni lap, illeték 4000.- Ft)
hagyaték, póthagyaték (tulajdoni lap, forgalmi engedély, nyugdíjszelvény, értékpapírok,
temetési segély (temetési számlák, jövedelemigazolás, halotti anyakönyvi kivonat)
rendszeres szociális segély aktív korú (kérelem nyomtatvány, munkaügyi kp. Igazolása, jövedelemigazolás, bizonyítványok)
családi jogállás rendezése
fakivágási engedély (kérelem nyomtatvány)
méhészet (bejelentőlap)
Bursa Hungarica (kérelem nyomtatvány)
átmeneti segély(kérelem nyomtatvány,számlák,jövedelem igazolás)
rendszeres szociális segély(egészségkárosodott,formanyomtatvány)
első lakáshoz jutók támogatása(kérelem,nyilatkozatok,adásvételi szerződés,építési engedély)
méltányossági közgyógyellátás(kérelem nyomtatvány,háziorvosi boríték,jövedelemigazolás)
lakásfenntartási támogatás(kérelem nyomtatvány,jövedelemigazolás)


 
2.3  Közszolgáltatások


a) Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja:
  Nyár Tél
alkalmanként üzleti célra                  5.000.- Ft 5.000.- Ft
Egyéb célra               1.000.- Ft / óra 1.000.- / óra
     
     
     
     
     
     
     
 
Családi, egyéb rendezvény:                  20.000.- Ft /nap

(b) Könyvtár beiratkozási díj:
                - ingyenes

Jászivány község önkormányzatának könyvtára
KÖNYVTÁR Információs és közösségi hely
 
*
A könyvtárhasználat feltételei és szabályai
*
NYITVA:              
                                       
               Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 14.30-18.30       
                                                         Szombat: 10.00-13.00
                       Szerdán és Vasárnap = ZÁRVA
 
 
A könyvtár szolgáltatásai

 
 • A könyvtári szolgáltatásokat Községi Könyvtár Jászivány Fő út 4. szám alatt a következő nyitvatartási időben lehet igénybe venni.
 
 • A könyvtár szolgáltatása kiterjed a könyvek kölcsönzésére, azok, helyben való olvasására, a könyvtárközi kölcsönzésre, különféle könyvtári programok ingyenes igénybevételére, 2007. Szeptember 1.-től technikai eszközök használatára.
 • A könyvtár szabadpolcos rendszerben áll az olvasók rendelkezésére. Az olvasó által a polcról levett, de kölcsönözni nem szándékozott könyvet, más dokumentumot a munkaasztalon kell hagyni.
 • Internetes katalógus (CORVINA) segítségével lehet tájékozódni a könyvtári állományról a jaszivany@vfmk.hu weboldalon.
 • A könyvtár csoportos látogatókat is fogad, elsősorban helyi csoportokat: az óvodás-, iskoláskorú gyermekeket, az ifjúsági klub a nyugdíjas klub és civil szervezetek tagjait. A könyvtár vállalja, hogy más szervezetek, magánszemélyek által kért, az intézmény profiljának megfelelő szintű programok lebonyolítására helyet ad. Előzetes egyeztetés szükséges.
 • Három internetes hozzáférésű számítógép áll az olvasók rendelkezésére, valamint egy multifunkciós készülék mellyel nyomtatni, fénymásolni, szkennelni lehet laponként 20 Ft-ért. A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellet történhet.
 
Valamennyi könyvtári szolgáltatás ingyenes, viszont a kölcsönzés regisztrációhoz kötött!
 
Könyvek kölcsönzése

 
 • Ideje általában egy hónap, ez kérelemre 2x1 hétig meghosszabbítható.
 • A kevés könyvtári példányszám esetében ez az időpont kevesebb is lehet, de legalább 14 nap.
 • A kölcsönözhető dokumentumok száma legfeljebb 10 db lehet.
 • A nem kölcsönözhető dokumentumokat /egy példányban meglévő dokumentumok, lexikonok, kézikönyvek/ indokolt esetben, rövid időre például hétvégére, a könyvtárból el lehet vinni. à ZÁRÁSTÓL NYITÁSIG!
 • A helytörténeti dokumentumok minden esetben csak a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók.
 
Újságok, magazinok kölcsönzése

 
 • A friss kiadványok csak helyben olvashatók!
 • A régebbi számok kölcsönzési ideje egy hét, mely hasonlóan a könyvekhez ez is 2x1 hétig hosszabbítható meg. Legfeljebb 5 db vihető el egyszerre.
 
Kölcsönzési idő lejárta után kétszeri felszólítást kap az célszemély, ahol a második felszólítás ajánlott levélben történik.
 
Ha a felszólítások ellenére sem sikeres az intézmény jogainak érvényesítése, a könyvtár bírósági eljárást kezdeményezhet. A dokumentum árának megtérítésekor a mindenkori beszerzési ár az irányadó (másolatkészítés és köttetés, antikvár árbecslés).
 
A kölcsönzési határidő letelte után vissza nem hozott dokumentumok esetén, késedelmi díjat kell fizetni.
 
 A késedelmi díj mértéke
 • 10 Ft / nap / dokumentum plusz a postaköltség felszámolása.
 • Nem kölcsönözhető könyvek elvitele esetén a késedelmi díj: 500 Ft/ nap / dokumentum, plusz a postaköltség felszámolása.
 
TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK
 
„A technikai eszközök használata kizárólag a mindenkori könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet. A könyvtári számítógépeken illegális szoftverek használata, tiltott tartalmak böngészése és letöltése szigorúan tilos!
Aki bármely hasonlót megkísérel, jogi következményekkel számoljon, mely a következőket vonhatja maga után:

 
 • Internet-használati díj megfizetését = 200Ft./30 perc
 • Bekövetkezett károk megtérítését – továbbá az intézményből való eltiltást – végső esetben pedig hatósági eljárást!
 
A fenti szankciók elkerülése érdekében számítok mindenki együttműködésére!
 
Ha az olvasó a könyvtárhasználati szabályzatot megszegi, a könyvtáros ideiglenesen megvonhatja tőle a könyvtári szolgáltatás jogát.
Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában, és olvasói nyugalmában tartósan akadályozza, illetve zavarja, egészségét veszélyezteti.
Reklamáció esetén először a könyvtároshoz kell fordulni. Amennyiben a felmerülő probléma megoldása meghaladja a könyvtáros hatáskörét, átadja azt a fenntartó intézménynek.
 
A könyvtári szolgáltatások és eszközök bárki számára hozzáférhetőek, de nem sajátíthatók ki!
 
 
 
                                                   Lóczi Melinda                                                         könyvtáros

Települési szilárd és folyékony hulladék szállítás szolgáltatás díjai:

Szilárd hulladék szállítás:
Jászivány község Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A hulladékgazdálkodással, közszolgáltatással kapcsolatos feladat-és hatáskört, a társulási megállapodásban foglaltak alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás látja el.
A Társulás – a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával megbízza:
a) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t ( Jásztelek hrsz: 091/5) a hulladék elhelyezési, szelektív hulladékgyűjtési, ártalmatlanítási feladatainak ellátására
b) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-t (  Jászberény Lehel Vezér tér 18 a hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására
bb) Jászapáti Városüzemeltető Kft (Jászapáti Gyöngyvirág u. 11) hulladékgyűjtési, szállítási, hulladék elhelyezési feladatainak ellátására alkalmazott alvállalkozó.
Szállítási díja: 3680.-Ft (negyedéves)
Hulladék elvitel:minden héten csütörtökönként
Városüzemeltető Kft. 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.
Regio-Kom Kft. 5141. Jásztelek, Hrsz 90/2.
Regio-Kom Térségi Hukkadékszállítási Kft. 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A többlethulladék elszállítására, ártalmatlanítására igénybe vehető matricás fóliazsákok
 • díja: 205 Ft / db
A Regionális Hulladéklerakóba beszállított hulladék átvételi díja:
 • bontási törmelék:        1,30 Ft/kg+ÁFA
 • komposztálható anyag:     2,10 Ft/kg+Áfa
 • lakossági(kommunális) hulladék 6 Ft/kg+ÁFA
A Regionális Hulladéklerakóba a hulladék tulajdonosa által beszállított:
 • építési, bontási hulladék negyedévente 500 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető
 • lakossági (kommunális) és komposztálható hulladék negyedévente 200 kg-ig, veszélyes hulladék évente 10 kg-ig térítésmentesen elhelyezhető.
 • elektromos és elektronikai hulladékokból évente a háztartásokban előfordulók közül 1-1 db térítésmentesen elhelyezhető
Közületi hulladék lerakási díja: 1220 Ft/m3+ÁFA

Folyékony hulladék szállítás:

Jászivány Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését helyi közszolgáltatás útján látja el. A kötelezett közszolgáltató Jászszentandrás község közigazgatási területén Káplár Attila egyéni vállalkozó lakcím: 5130 Jászapáti Nyírfa u. 3. 2014. szeptember 1-től.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének legmagasabb egységnyi díja 3800 Ft+Áfa/m3.
A legkisebb számlázható mennyiség 4 m3, a közszolgáltató a 4 m3 alatti mért mennyiség esetében is a 4m3-hez tartozó díjtételt számláz.

Ivóvíz, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás szolgáltató:
 
közületi díjak, ívóvíz: 220.-Ft+Áfa
  közületi szennyvíz: 484.-Ft+Áfa

 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
 Tel.: +36 56 422 522
 


2.4  A szerv nyilvántartásai Információátadási szabályzat

szerv nyilvántartásai

2.5  Nyilvános kiadványok -


2.6  Döntéshozatal, ülések


Testületi jegyzőkönyvek

2.7  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ

A képviselőtestület éves munkaterve

Munkaterv
 
Munkaterv 2016.
Munkaterv 2017.
Munkaterv 2018.

Munkaterv 2020.

Önkormányzati rendeletek: 

Rendeletek mappában

2.8  Pályázatok
 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
2.9  Hirdetmények
 • A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
2.10 Közérdekű adatok igénylése
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Igazgatási Csoport
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
5135. Jászivány, Fő út 4. Tel.:57/448-148 , jaszivany(kukac)gmail.com
 • Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Germán Judit
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: ------------
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: -----
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
2.11 Közzétételi listák
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László