Katonai toborzás

Önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat

Érdekelnek a kihívások? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni?
Jelentkezz önkéntes műveleti tartalékos katonának!
 
A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért.
 
A jelentkezés feltételei:
 • Önkéntes alapon történő jelentkezés,
 • 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány)
 • meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola, végzettséget igazoló okmányok),
 • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 • 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen vagy tüdőszűrő (szakorvosi) lelet, fogorvosi igazolás- szanált, kezelt fogazatról, nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológia lelet
 • szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel
A katona részére adható juttatások, járandóságok:
 • étkezési ellátás
 • a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt térítésmentes laktanyai elhelyezésre jogosult.
 • havi illetmény (csak a tényleges szolgálat ideje alatt és a 25 napos alapkiképzés alatt)
  közkatona esetén nettó 123.085 Ft, (ez az illetmény rendfokozatonként emelkedik)
 • hadiruházat: Az önkéntes műveleti tartalékos katona természetbeni ruházati ellátásra jogosult.
 • utazási költségtérítés (lakhely és a szolgálatteljesítési hely között)
 • munkáltatói kompenzáció
 • rendelkezésre állási díj (évente kifizetendő pénzösszeg, amely a mindenkori minimálbér 150%-a,
  ez 2019-ben nettó 148.628 Ft)
 • honvédségi egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele
Szerződéskötés után 25 napos alapkiképzésen vesz részt a katona Szentendre, Tata vagy Debrecen helyőrségben.
Az alapkiképzés fő tevékenységei: harcászat, lövészet, tereptan, egészségügyi ismeretek, katonai testnevelés, alaki foglalkozás
Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke) időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre) illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben kerülhet sor. A törvényi szabályozás az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl (mely az érintett beleegyezésével meghosszabbítható).
Érdeklődj, vagy jelentkezz!

 
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT SZOLNOK
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159
E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08:00–15:30, kedd 08:00–15:30,

szerda 08:00–15:30, csütörtök: 08:00–15:30, péntek: 08.00–12.00

 
Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról
 
A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.
Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.
Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!
 
 
A jelentkezés menete
 
            Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.
Alkalmassági vizsgálat:
Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.
 
 
 
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai
            Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.
 
 
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:
 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2019. évben: bruttó: 33.450, nettó: 22.244 Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2019. évben bruttó 149.000 Ft, nettó: 99.085 Ft. mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)
 
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele
 
            A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.
Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu
 
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT
 
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159
E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08.00-15:30, kedd 08:00-15.30, szerda 08:00-15:30,

 csütörtök: 08.00–15.30, péntek: 08.00–12.00


SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT
 
Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad?
                                             Jelentkezz szerződéses katonának!


A jelentkezés feltételei:
 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
 • Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
 • Minimum 8 általános iskolai végzettség
 • 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen vagy tüdőszűrő lelet, fogorvosi igazolás kezelt, rendezett fogazatról, nőknél 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológiai lelet.
 • Egészségügyi: komplex, szakorvosi vizsgálat (belgyógyászati, szemészet, sebészet, fogászat, neurológia stb.)
 • Pszichikai alkalmasság
 • Fizikai alkalmasság: 3200 méter futás, karhajlítás-nyújtás, felülés
 • Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó törvény szerinti korlátozásait.
 • Tisztesi beosztás esetén legalább 3 év időtartamra, tiszti vagy altiszti beosztásokban legalább 5 év időtartamra vállalja a szolgálatot (legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével)
Jellemző beosztások: gépkocsivezető, harcjármű vezető, harckocsizó, tüzér, díszelgő, lövész, őr, rendész, komendáns, géppuskairányzó, légvédelmi lövész, egészségügyi katona, tűzszerész, specialista, ejtőernyős, tűzoltó, szerelő, műszaki, stb.
 
A katona részére adható juttatások, járandóságok:
 
Havi illetmény (bruttó): közkatona érettséginél alacsonyabb: 233.450 Ft (nettó): 155.244 Ft, közkatona érettségivel: (bruttó): 277.893 Ft, (nettó): 184.799 Ft, Őrmesteri rendfokozatban (bruttó): 309.790 Ft (nettó): 206.130 Ft; hadnagyi rendfokozatban (bruttó): 375.443 Ft (nettó):249.670 Ft.
Illetménypótlékok (nettó): rendszeres és eseti pótlékok (beosztástól függően): például idegennyelv-tudási pótlék (angol, német, francia nyelvek esetében 4.444 Ft –29.499 Ft); ügyeleti díj.
Étkezési ellátás: napi térítésmentes ebéd vagy, SZÉP-kártyára történő havi 12.000 Ft elektronikus feltöltés.
Szerződés-hosszabbítási díj: vállalt szolgálati évenként változó mértékű (évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg)
A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra vagy váltásos munkarend
Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap.
Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV esetén a (helyközi) menetjegy vagy bérlet árának 86%-a.
Ruházati illetmény: A szerződéses legénységi állományúak természetbeni ruházati ellátásra jogosultak és összesen 24.000 Ft ruházati illetmény kerül kifizetésre részükre. A szerződéses tisztek, altisztek részére ruházati utalványfüzet kerül kibocsájtásra és 24.000 Ft + 15.000 Ft kerül kifizetésre.
Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú katona laktanyai elhelyezésre jogosult.
Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes visszafizetendő támogatás.
Tanévindítási hozzájárulás (nettó): a nevelési támogatás gyermekenként: 30.000 Ft, a tanévindítási hozzájárulás pedig 45.000 Ft összegben kerül kifizetésre.
Születési támogatás: bruttó: 92.760 Ft/gyermek
Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 F/hó.
Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság esetén 4.700 Ft-os munkáltatói tagdíj kiegészítés.
Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: amennyiben a szerződése nem kerül meghosszabbításra, „leszereléskor” visszailleszkedési támogatásra jogosult. 5 év szolgálati viszony esetén 1 havi, 8 év szolgálati viszony esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg.
Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell eltelnie, előnyt jelent a kiválasztásnál az önként jelentkezés. Fontos tudni, hogy beleegyezése nélkül is vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra (külszolgálat helyszínétől függően).
Kedvezményes üdülés lehetősége: 2 év szolgálati viszony elteltét követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő kedvezményes üdülésre is a Honvédség üdülőiben.
 
Részletes információ a www.hadkiegeszites.hu, vagy a www.iranyasereg.hu internetes oldalon.
 
 
Csak a legjobbak képesek rá!                               Érdeklődj, vagy jelentkezz!

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT
5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.
Telefon: 06 (56) 505-159 /;Fax: 06 (56) 505-171
E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő – csütörtök:08.00–15:30; és péntek: 08.00–12.00

 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László