településfejlesztési koncepció

HIRDETMÉNY
 
 
Tájékoztatom Jászivány Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászivány Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint  a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településrendezési eszközöket  készíttet.
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a Rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:
 
  1. Készülő településrendezési eszközökről tájékoztatás
  2. Településfejlesztési koncepcióról tájékoztatás
  3.  Településfejlesztési elképzelések megvitatása
 
A Lakossági fórumra tisztelettel meghívjuk a civil, érdekképviseleti szervezeteket, egyház képviselőit, nagyobb gazdálkodókat, munkáltatókat, intézmények vezetőit, képviselőit, Jászivány község lakosságát.
 
Lakossági fórum ideje:
2018. június 11. 15:00 óra
 
Helye:
Jászivány Község Polgármesteri Hivatala
 
 
A településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket, valamint településfejlesztési javaslataikat, elképzeléseiket 2018. június 01. – 2018. június 19. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy onkormanyzat@jaszivany.hu e-mail címre elküldhetik.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
 
 
Jászivány, 2018. június 01.
 
 
 
 
                                                                                                        Tari András   polgármester
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László