Településképi Arculati kézikönyv

Jászivány Közsé Helyi értékvédelmi Vizsgálata

 
Településképpel kapcsolatos dokumentumok
Településképi Arculati kézikönyv

Településképi Arculati kézikönyv határozat és településképi rendelet
Közérthető összefoglaló

Véleményüket, észrevételeiket a településképpel kapcsolatban az
alábbi e-mail címen jelezhetik:

jaszivany@gmail.com
 
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Jászivány Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászivány Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít. A településre a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési dokumentációja elkészült.
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:
 
  1. Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés
  2. Településképi rendelet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés
 
Lakossági fórum ideje: 2017. augusztus 03. (csütörtök), 17:00 óra
Helye: Művelődési Ház
Az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető, melyre vonatkozó  véleményüket 2017. július 26. – 2017. augusztus 11. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják.
A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.
Jászivány, 2017. július 26.
 
                                                                                                          Polgármester
 
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László