TÁJÉKOZTATÓ Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről és Gépjárműadóról

TÁJÉKOZTATÓ
Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről
Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény, telek tulajdonosa továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 6/2016 (XI.14.) önkormányzati rendeletének 1. §- a alapján
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 3000 Ft/év
 
Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemély kommunális adóalanyának minősülnek.
Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.
Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell a bevallást benyújtani.
 (Például, ha valaki lakást, családi házat, telket vásárolt 2020. november 20-án, akkor
2021. január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtani a lakás fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.)

A nyomtatvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy kérhető az önkormányzatnál :
https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Maganszem_komm_ado_2021.pdf
Több tulajdonos esetén szükséges a megállapodás nyomtatvány is, mely letölthető az alábbi linkre kattintva:
https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Megallapodas_nyomtatvany_2021.pdf
 

Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal
5136 Jászszentandrás Rákóczi út 94.
Tel.: 57/446-006, 70/369-5698
e-mail.: penzugy@jaszszentandras.hu
 
Tisztelt Gépjárműtulajdonos/Adózó!
 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el.
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázisa.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.
Önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjárművek üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
A 2021. január 1-jét követően keletkező új adómentességek, adókedvezmények iránti kérelmeket az állami adó- és vámhatósághoz kell benyújtani.
GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
 
Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. 
A Jászivány Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla száma:
11745114-15412586-08970000
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságunkhoz lehet fordulni.

Kommunális adó bejelentés nyomtatvány

Megállapodás nyomtatvány
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László