HELYI TERMELŐI PIACOK KIALAKÍTÁSA JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY TELEPÜLÉSEKENHelyi termelői piacok kialakítása jászszentandrás és jászivány településeken

 
Kedvezményezett neve: jászszentandrás községi Önkormányzat
konzorciumi partner: Jászivány községi önkormányzat
A projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés Jászszentandrás és Jászivány településeken
projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00008
A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi tagok között:
                                      Jászszentandrás Községi Önkormányzat: 25 000 000 Ft
                                      Jászivány községi önkormányzat: 25 000 000 ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.15.
 
A projekt keretében helyi termelői piacok kialakítására kerül sor Jászszentandrás és Jászivány településeken.
 
Jászszentandráson a Sport út 1. sz. (hrsz. 259) alatti saját ingatlanon helyi termelői piac kialakítása, piac épületek építése valósul meg. Az ingatlanon egy fedett piac épület, tárolókat tartalmazó gazdasági épület és egy szociális részt és WC blokkot tartalmazó épület építése tervezett. Az épületek megközelítése és a gépjárművek, kerékpárok elhelyezése, térkő burkolaton, aszfalt felületen történik. A tervezett piac területe síkfelületű ingatlan, a falu központjában található. Központi fekvéséből kifolyólag könnyen megközelíthető akár gyalogosan, akár autóval. Személykocsik, vagy kis áruszállító teherautók számára az ingatlanon, az utcán megfelelő méretű parkolási lehetőség biztosított. A területen lépcsők és küszöbök nem gátolják az akadálymentes közlekedést, továbbá a készülő épületek is az akadálymentesség szellemében kerülnek kialakításra. Az akadálymentesség megfelelőségét a tervezési szakasz során bevonásra kerülő rehabilitációs szakmérnök segítségével kívánjuk biztosítani.
 
Jászivány Község Önkormányzata a piac területét az Alkotmány utca 32. szám alatti, saját tulajdonú ingatlanon, az úgynevezett kézműves ház szomszédságában jelölte ki. A terület sík, az Alkotmány utcáról közvetlenül megközelíthető, közművesített telek. A kialakítandó piac területén megteremtésre kerül minden infrastrukturális feltétel, mely az ideiglenes kitelepülés – termelői piac létrejöttét és működését lehetővé teszi. A tervezett funkció műszaki megvalósítása során felépítésre kerül egy könnyűszerkezetes, zárható fedett, pavilon. Ebben kapnak helyet a raktározás célját szolgáló zárható tárolók, árusító pultok. Mosdó – WC blokk is kialakításra kerül, és a piac területe térburkolatot kap. Az akadálymentes használat a pályázati – illetve jogszabályi feltételek szerint biztosításra kerül. A tervezett termelői piac elsősorban a helyi termékek piacra jutását hivatott segíteni, ezért a projekt fő célcsoportja a helyi termelők köre.
 
 
Tábla


                                           


Sajtóközlemény
2019. november 15.                  
 
 
Jászszentandrás Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető, valamint Jászivány Községi Önkormányzat, mint konzorciumi partner együttesen 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés Jászszentandrás és Jászivány településeken” című pályázatukra.
 
Az elnyert támogatásból Jásziványon az Alkotmány utca 32. szám alatt kialakításra került egy termelői piac, mely a helyi termelőket hivatott segíteni az általuk megtermelt áruk értékesítésében, árusításában.
A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, helyi termelői piac kialakítása megtörtént.
Tájékoztató A „Helyi gazdaságfejlesztés jászszentandrás és Jászivány településeken” c. projekt Átadásáról
A projekt keretében elkészült Jászivány, Alkotmány utca 32. szám alatt tervezett termelői piac kialakítása.
 
A fejlesztésre kapott 25.000.000 Ft-ból kialakításra került a településen a helyi termelői piac. A fejlesztés műszaki megvalósítása során felépítésre került egy könnyűszerkezetes, zárható és fedett pavilon. Itt kaptak helyet a raktározást szolgáló zárható tárolók és árusító pultok. A beruházás során kialakításra került a mosdó és WC blokk, továbbá a piac teljes területe térburkolatot kapott. A kivitelezés során a jogszabályban előírtaknak megfelelően az akadálymentesített használat is biztosított. A pavilon felépítésével és az ehhez kapcsolódó helyiségek kialakításával számos olyan befolyásoló tényező megszüntethető, amelyek korábban zavarták az ideiglenes kitelepülések és piacok működését.
 
A beruházásnak köszönhetően egy rendezett, megfelelő infrastruktúrával ellátott, kulturált piactér került kialakításra, ahol a helyi termelők tudják értékesíteni friss, ismert eredetű, helyben termelt és kiváló minőségű áruikat, amely megteremti számukra a méltányos jövedelem megteremtésének lehetőségét, emellett a mezőgazdasági termelékenység növekedését, valamint a mezőgazdasági alapanyagok térnyerését is elősegíti.
 
A kivitelezési munkálatok befejezésével egy olyan mai kornak megfelelő és minden igényt kielégítő termelői piac került kialakításra Jászivány, ami egyértelműen a helyi termékek piacra jutását hivatott elősegíteni, melynek fő célcsoportja a helyi termelők köre.
 

 
 


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László