Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2018 (V.2..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2018 (V.2..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
157 987 e Ft bevétellel
  77 003 e Ft kiadással
  80 984 e Ft maradvánnyal


jóváhagyja.

(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. számú melléklet, civilszervezetek támogatása,végleges pénzeszközátadás az 5. melléklet szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 6.,7,  és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9., 11. 14/a. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14/b. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(6) Az önkormányzat és intézmények 2017.évi pénzeszköz változását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 367 681  e Ft-ban állapítja meg.

5. §
(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet szerint.

6. §
Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló    2/2017.  (II.23.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló  6 /2017.(V. 09  .) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. április 25-i ülésén.


  Tari András   sk.                                                                                         Márkus Erika  sk.
   polgármester                                                                                                      jegyzőA kivonat hiteléül:Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.    V.           hó   02.           nap
                                                                                                                                                       Márkus  Erika
                                                                                                                                   jegyző


Csatolmányok
Megnevezés méret
1. sz. mell. 129.5 KB
2. sz. mell. 46.5 KB
3. sz. mell. 23.5 KB
3. sz. mell. 25.5 KB
4. sz. mell. 13.63 KB
5. sz. mell. 15.11 KB
6. sz. mell. 28.5 KB
7. sz. mell. 13.94 KB
8. sz. mell. 24 KB
9. sz. mell. 26.5 KB
10. sz. mell. 33 KB
11. sz. mell. 10.54 KB
12. sz. mell. 22.5 KB
13. sz. mell. 19.5 KB
14. sz. mell. 30.5 KB
14. sz. mell. 44.5 KB
15. sz. mell. 44.5 KB
16. sz. mell. 23.64 KB
17. sz. mell. 22.5 KB
18. sz. mell. 1.27 MB


(c) Jászivány Község Önkormányzata, 2010, 2014

Készítette:   Com&Com2005 Bt, Bagi László